Snekkermester betyr god fagkunnskap

Hva er en snekkermester? Mange forbrukere vet ikke forskjellen på en vanlig håndverker og en mester. Først og fremst har mesteren et mesterbrev. Et mesterbrev gis på bakgrunn av både praktisk og teoretisk kunnskap.

I tillegg til å ha svennebrev og dokumentert praksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, markedsføring og ledelse.

Kompetansen som er oppnådd formidles videre innad i bedriften, og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører. Du får ikke mesterbrev som takk for lang og tro tjeneste. En mestertittel fortjenes - det må vises til arbeid som reflekterer både gode håndverkstradisjoner og riktig bruk av moderne teknikker.

En mesterbedrift bygger på ønsket om videreføring av gode håndverkstradisjoner, ikke på ønsket om kortsiktige gevinster. En mesterbedrift kan derfor gi et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det - ikke et forhold som blir avsluttet fordi bedriften du bruker forsvinner.

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett om mesterbedriften er liten eller stor.
Fagkunnskap som snekkermester
Adresse: S.Undal AS, Sletteidveien 257, 4370 Egersund. Telefon: 976 86 049. E-post: post@s-undal.no